Как се работи с този сайт

Първата страница на сайта съдържа 5 елемента:

  1. Оцветения правоъгълник
  2. Главното меню
  3. Регистрационния панел
  4. Дървовидния изглед
  5. Картата

Оцветения правоъгълник

Този правоъгълник се оцветява според най-високата степен на тревога на контролните точки (КТ). Текстът за съответното ниво на тревога е изписано в правоъгълника на български и на английски.

Главното меню

Това меню отваря страници в нови прозорци, като така запазва картата постоянно достъпна.

Менюто зависи от нивото на достъп на потребителя:

  • За общия потребител менюто включва линкове към страници, обясняващи как работи модела, каква е хидрологията на района и т.н.
  • За професионалистите менюто дава също достъп до цялата информациа "публикувана за професионалисти" — бюлетините за контролните точки и общия бюлетин за цялия регион.
  • За администраторите (дежурните хидролози) менюто дава достъп до инструментите за промяна на някои или всички нива на тревога на КТ, генерирани от модела, за редактиране на бюлетините, прибавяйки ковентари, за създаване на общия бюлетин за региона и за публикуване на някои или всички бюлетини за общия потребител и/или за професионалисти.

Регистрационния панел

Ако сте потребител с дадено ниво на достъп, регистрирайте се. Веднаж регистрирани, той ще се смени на бутон за излизане (log-out).

* Ако желаете да получите регистрация (например ако сте кмет на насемено място в района), свържете се с НИМХ-Пловдив.

Дървовидния изглед

Дървовидният изглед в лявата част на първата страницасе генерира автоматично като извлича от базата данни набора от КТ и публикуваните бюлетини, като ги показва според нивото на достъп на потребителя. Топчетата пред имената на КТ са оцветени според нивото на тревога за съответната КТ както следва:

Без опасни води
Предупреждение
Риск за тревога
Тревога!

Ако кликнете върху знак +, ще се отвори подменю.

Картата

Самата картова компонента се състои от голямата карта, малката референтна карта, легендата и 4 инструмента. Чрез инструментите Вие можете да увеличавате и движите голямата карта, както и да извличате бюлетина за съответната КТ.

Изберете този инструмент, за да увеличите изображението. След това кликнете върху голямата карта в точката, която искате да е центъра на новото изображение. Ще се генерира по-дребномащабна карта, като на референтната карта ще се очертае изобразения на голямата карта район. Вие може да кликате и върху референтната карта.
Изберете този инструмент, за да намалите изображението. След това кликнете върху голямата карта в точката, която искате да е центъра на новото изображение. Ще се генерира по-едромащабна карта, като на референтната карта ще се очертае изобразения на голямата карта район. Вие може да кликате и върху референтната карта.
Изберете този инструмент, за да смените центъра на изображението. След това кликнете върху голямата карта или върху референтната карта в точката, която искате да е центъра на новото изображение. Ще се генерира нова карта в същия мащаб като предната.
Изберете този инструмент, ако желаете да видите бюлетина за съответната точка. След това кликнете върху избраната КТ на голямата карта. Информацията за точката ще се покаже под голямата карта с линк към съответния бюлетин. След натискане на линка, бюлетинът ще се отвори в нов прозорец.

На легендата са показани всички слоеве, изчертани на голямата карта. Вие можете да ги включвате и изключвате, като чеквате квадратчетата пред символа им и след това натиснете . Резултатът е нова голяма карта с изчертани само избраните слоеве.

За печатане и сваляне на бюлетините се използват свойствата на браузъра.